SẢN XUẤT BAO BÌ

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Tạ Hồng Minh
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: (08) 6275 0730
0903 749 209
Điện Thoại:
(08) 6275 0730 - (08) 2229 3744
Fax:
(08) 3768 0486 - (08) 3768 2402
Địa chỉ:
431 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin công ty
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÁNG NGHIỆP
Địa chỉ:
431 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(08) 6275 0730 - (08) 2229 3744
Fax:
(08) 3768 0486 - (08) 3768 2402
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường